Ny statistikk om gjennomføring av læretiden publisert i Skoleporten

For å oppnå fag- eller svennebrev, må lærlingene fullføre læretiden og bestå fagprøven. Vi har sett på hvordan det har gått med lærlingene to til fem år etter de startet i lære.

I 2019 ble statistikken «Gjennomføring av læretiden» nyutviklet både i Skoleporten og på udir.no/statistikk. Tallene er publisert tilbake i tid, til og med 2012-kullet. Tallene er ikke sammenlignbare med tallene som frem til 2018 var publisert i Skoleporten. De gamle tallene er ikke lenger tilgjengelige i Skoleporten. 

Du finner tallene her.

Du finner en analyse av tallene her.

I tillegg til tall om lærlinger med en lærekontrakt finner du nå statistikk om elever med fagopplæring i skole og lærekandidater med opplæringskontrakt i Skoleporten. 

I Skoleporten publiserer vi tall på utdanningsprogramnivå. På udir.no/statistikk finner du også tall for lærefag. 

På lukket del av Skoleporten har skoleeier full tilgang til egne resultater. Skoleeier er imidlertid ansvarlig for å ivareta lærlingenes personvern, og dessuten reglene om taushetsplikt for opplysninger som må regnes som "noens personlige forhold", se forvaltningsloven § 13 (1).