Ny statistikk om gjennomføring av læretiden er publisert i Skoleporten

For å oppnå fag- eller svennebrev, må lærlingene fullføre læretiden og bestå fagprøven. Vi har sett på hvordan det har gått med lærlingene to til fem år etter de startet i lære.

Du finner tallene her.

Du finner en analyse av tallene her.

I tillegg til tall om lærlinger med en lærekontrakt finner du statistikk om elever med fagopplæring i skole og lærekandidater med opplæringskontrakt i Skoleporten.

I Skoleporten publiserer vi tall på utdanningsprogramnivå. På udir.no/statistikk finner du også tall for lærefag.