Ny statistikk om fag- og yrkesopplæring publisert

Ny statistikk for fag- og yrkesopplæring er nå tilgjengelig i Skoleporten. Under Fakta om opplæringa er nye tall for lærlinger og nye lærlinger publisert, under Læringsresultater finnes nå nye tall for fag- og svennebrev, og under Gjennomføring er en ny årgang av gjennomføring av læretiden tilgjengelig.

Tall for nye lærlinger finner du her

Tall for lærlinger finner du her

Tall for fag- og svennebrev finner du her

Tall for gjennomføring av læretiden finner du her

 

Du finner en analyse av tallene på udir.no (ekstern lenke)