Ny statistikk om fag- og yrkesopplæring publisert i Skoleporten

Ny statistikk for fag- og yrkesopplæring er nå tilgjengelig i Skoleporten.

Under Fakta om opplæringa er nye tall for lærlinger og nye lærlinger publisert, og under Læringsresultater finnes nå nye tall for fag- og svennebrev.

  • Tall for nye lærlinger finner du her
  • Tall for lærlinger finner du her
  • Tall for fag- og svennebrev finner du her

Du finner en analyse av tallene her.

I Skoleporten publiserer vi tall på utdanningsprogramnivå. På udir.no/statistikk finner du også tall for lærefag.