Ny årgang av Lærlingundersøkelsen

Resultatene fra Lærlingundersøkelsen høsten 2015 er nå tilgjengelig i Skoleporten.

Resultatene finner du her.

Lærlingundersøkelsen inneholder også spørsmål om i hvilken grad skolen var en god forberedelse til læretiden. Svarene på disse spørsmålene er fordelt etter hvilke skoler lærlingene gikk på før de ble lærlinger. Disse resultatene finner du her.

Mer informasjon om Lærlingundersøkelsen finner du på udir.no:

http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/larlingundersokelsen/