Mal for tilstandsrapport er oppdatert

Tilstandsrapporten har fått noen nye indikatorer og diagramvisninger. Ved utarbeidelse av en ny tilstandsrapport anbefaler vi derfor ikke å gjenbruke eldre versjoner av tilstandsrapporten.

 

Fra høsten 2015 har vi fått to nye tilleggstemaer i Ståstedsanalysen:

  • Realfag
  • Pedagogisk bruk av IKT