Karakterer for videregående opplæring 2019-20 er nå publisert

Karakterer for videregående opplæring skoleåret 2019-20 er nå publisert i Skoleporten og på udir.no/statistikk.

Tallene finner du her:
Standpunkt fellesfag
Standpunkt programfag

Grunnet koronasituasjonen våren 2020 ble de fleste eleveksamener i videregående skole avlyst. Visningene i Skoleporten er derfor ikke oppdatert med eksamenskarakterer for dette skoleåret. Resultatene er imidlertid tilgjengelig i rapportbyggeren (under "Lag din egen rapport").

Publisering på udir.no/statistikk
Vi publiserer flere karakterer på udir.no/statistikk. Disse tallene finner du her:
Standpunkt- og eksamenskarakterer videregående opplæring

Analyse
Du finner en analyse av de endelige karakterene her (udir.no)