Karakterer for videregående opplæring 2018-19 nå publisert

Standpunkt- og eksamenskarakterer for videregående opplæring skoleåret 2018-19 er nå publisert i Skoleporten og på udir.no/statistikk.

Publisering i Skoleporten

Tallene finner du her:

Standpunkt fellesfag

Standpunkt programfag

Eksamen fellesfag  

Eksamen programfag

De fleste av fellesfagene er med, både studieforberedende og yrkesfaglige. I tillegg er det gjort et utvalg av de største programfagene på studieforberedende utdanningsprogrammer. For yrkesfag er det valgt ut ett programområde per utdanningsprogram. Her vises karakterene for de felles programfagene samt tverrfaglig eksamen for dette programområdet.

Publisering på udir.no/statistikk

Vi publiserer karakterer for alle fag på udir.no/statistikk. Disse tallene finner du her:

Standpunkt- og eksamenskarakterer videregående opplæring