Karakterer for videregående opplæring 2014-15

Standpunkt- og eksamenskarakterer for et utvalg fag i videregående opplæring for skoleåret 2014-15 er nå publisert i Skoleporten.

Tallene finner du her:

De fleste av fellesfagene er med, både studieforberedende og yrkesfaglige. I tillegg er det gjort et utvalg av de største programfagene på studieforberedende utdanningsprogrammer. For yrkesfag er det valgt ut ett programområde per utdanningsprogram. Her vises karakterene for de felles programfagene samt tverrfaglig eksamen for dette programområdet.

Karakterer i alle fag finner du i Statistikkportalen.

Fordeling på utdanningsprogrammer

Man kan velge om man vil se yrkesfaglige og studieforberedende fag i samme rapport, eller om man vil se dem hver for seg.

Samtidig er det mulig å se karakterene på hvert av utdanningsprogrammene. Hvis du ser på karakterene for engelsk yrkesfaglig, kan du altså velge om du vil se resultatene for alle elever samlet, eller for eksempel bare for elever på bygg- og anleggsteknikk. 

En analyse av tallene finner du her (udir.no).