Karakterer for grunnskolen og foreløpige eksamenskarakterer for videregående opplæring, 2015-16

Karakterer og grunnskolepoeng fra grunnskolen samt foreløpige eksamenskarakterer i videregående opplæring for 2015-16 er nå publisert i Skoleporten.

Her finner du grunnskolekarakterene:

Se utfyllende analyse av grunnskolekarakterene for 2015-16 (udir.no)

Foreløpige eksamenskarakterer for videregående opplæring, som i juni ble publisert på nasjonalt nivå og fylkesnivå på udir.no, er nå publisert på skolenivå i Skoleporten. Privatister er ikke inkludert i tallene som publiseres i Skoleporten. I tallene som ble publisert i juni på Udir.no var de med. Dette betyr at det kan være små endringer i karakterene for enkelte fag sammenlignet med tallene fra juni.