Indikatorer om mobbing fra Elevundersøkelsen høsten 2016 publisert i Skoleporten

Vi har i dag oppdatert Skoleporten med indikatorer om mobbing fra gjennomføringen høsten 2016. Vi publiserer tall for de trinnene det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen (7. trinn, 10. trinn, og VG1). Disse indikatorene har tidligere kun vært tilgjengelige i Utdanningsdirektoratets rapportportal for brukerundersøkelser (krever pålogging).

Her finner du resultatene for grunnskoler i Skoleporten

Her finner du resultatene for videregående skoler i Skoleporten

Vi publiserer resultater for tre nye indikatorer om mobbing fra denne gjennomføringen.

  • Andelen elever som opplever mobbing på skolen
  • Andelen elever som er blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene
  • Andelen elever som er blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene

I tillegg publiserer vi som før Andelen elever som blir mobbet av andre elever på skolen. Vi har fjernet gjennomsnittskåren for mobbing av andre elever fra publiseringen. Du vil fortsatt finne denne i Rapportbyggeren i Skoleporten.

Mer informasjon om Elevundersøkelsen finner du på udir.no:
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/