GSI-tallene 2019/20 – Undervisningspersonell og fakta om opplæringa

Nye tall for undervisningspersonell og fakta om opplæring for grunnskolen er nå tilgjengelig i Skoleporten. Dette omfatter informasjon om undervisningspersonell, antall lærere, elever og skoler for skoleåret 2019-2020.

Fakta om opplæring for grunnskolen finner du her
Undervisningspersonell i grunnskolen finner du her

Tallene er de samme som ble publisert i GSI i desember. Alle opplysninger i GSI finner du her: https://gsi.udir.no/tallene

Vi har også publisert to analyser i forbindelse med publiseringen i desember.
Fakta om grunnskolen skoleåret 2019-20
Lærernormen i grunnskolen