GSI-tallene 2018/19 – Undervisningspersonell og fakta om opplæringa

Nye tall for undervisningspersonell og fakta om opplæring for grunnskolen er nå tilgjengelig i Skoleporten. Dette omfatter informasjon om undervisningspersonell, antall lærere, elever og skoler for skoleåret 2018-2019. I forbindelse med det nye lærernormen har vi i år publiserte nye indikatorer. Dette er tall for lærertetthet i ordinær undervisning.

 

Fakta om opplæring finner du her.

Undervisningspersonell i grunnskolen finner du her.

 

Tallene er de samme som ble publisert i GSI i desember. Alle opplysninger i GSI finner du her: https://gsi.udir.no/tallene