Grunnskolepoeng og grunnskolekarakterer for 2017-18 er nå publisert.

Vi har også publisert foreløpige karakterer for videregående skoler for 2017-18. Disse publiseres sammen med endelige tall for tidligere årganger.

Tallene for grunnskolen finner du her:

 

Se analysen av grunnskolekarakterer her Udir.no/Statistikk

 

Tall for foreløpige videregående karakterer finner du her:

De fleste av fellesfagene er med, både studieforberedende og yrkesfaglige. I tillegg er det gjort et utvalg av de største programfagene på studieforberedende utdanningsprogrammer. For yrkesfag er det valgt ut ett programområde per utdanningsprogram. Her vises karakterene for de felles programfagene samt tverrfaglig eksamen for dette programområdet.

Du finner tall for alle fag på Udir.no/Statistikk