Foreløpige karakterer for videregående opplæring 2018-19 er nå publisert

Vi har i dag publisert foreløpige standpunkt- og eksamenskarakterer for videregående opplæring skoleåret 2018-19.

Endelig karakterstatistikk publiseres den 25. oktober. Foreløpig karakterstatistikk inkluderer ikke resultater fra klagebehandlingen. 

Hovedfunn i den foreløpige karakterstatistikken for videregående opplæring skoleåret 2018-19

  • Standpunkt- og eksamenskarakterene endrer seg lite sammenlignet med i fjor. 
  • Standpunktkarakterene i fellesfagene og i realfagene har økt svakt de siste fem årene. 
  • Jentene får bedre karakterer enn guttene i de fleste av fellesfagene og realfagene

Tallene finner du her:
Standpunkt fellesfag
Standpunkt programfag
Eksamen fellesfag  
Eksamen programfag

De fleste av fellesfagene er med, både studieforberedende og yrkesfaglige. I tillegg er det gjort et utvalg av de største programfagene på studieforberedende utdanningsprogrammer. For yrkesfag er det valgt ut ett programområde per utdanningsprogram. Her vises karakterene for de felles programfagene samt tverrfaglig eksamen for dette programområdet.

Publisering på udir.no/statistikk

Vi publiserer karakterer for alle fag på udir.no/statistikk. Disse tallene finner du her:
Standpunkt- og eksamenskarakterer videregående opplæring

Analyse
Du finner en analyse av de foreløpige karakterene her (udir.no)