Foreløpige eksamenskarakterer for videregående opplæring 2016-17 er nå publisert

Foreløpige eksamenskarakterer for videregående opplæring, som i juni ble publisert på nasjonalt nivå og fylkesnivå på udir.no, er nå publisert på skolenivå i Skoleporten.

Privatister er ikke inkludert i tallene som publiseres i Skoleporten. I tallene som ble publisert i juni på Udir.no var de med. Dette betyr at det kan være små endringer i karakterene for enkelte fag sammenlignet med tallene fra juni. 

Her finner du foreløpige eksamenskarakterer for videregående opplæring.