Forbedringer i Ståstedsanalysen

Vi har i dag oppdatert Ståstedsanalysen med nytt grensesnitt og noe ny funksjonalitet.

Disse endringene vil gjøre at det grafiske uttrykket til Ståstedsanalysen er mer i tråd med de øvrige verktøyene i Skoleporten.

Diagrammer og tabeller fungerer nå som ellers i Skoleporten, og det er enkelt å få tak i ‘Indikatorveiledning’. Dette skal også bidra til å gjøre det enklere å gjøre egne utvalg og filtreringer.

Alle gamle Ståstedsanalyser vil bli automatisk oppdatert til det nye grensesnittet.