Forbedringer i mal for Tilstandsrapport

Mal for Tilstandsrapport har fått et nytt og forbedret brukergrensesnitt.

Ny mal gir bedre mulighet til å oppdatere en eksisterende Tilstandsrapport med nye data og indikatorer. Det er derfor bedre muligheter til å gjenbruke malen til å utarbeide nye Tilstandsrapporter. Dette gjelder bare Tilstandsrapporter som er opprettet etter 3. september 2015, dvs siden forrige gang det skjedde endringer i malen. Gamle Tilstandsrapporter slettes ikke lenger i Skoleporten etter 30 måneder.

Vi anbefaler fremdeles at man etter utfylling av malen laster ut dokumentet, som så kan redigeres og arkiveres utenfor Skoleporten.

Diagrammer og tabeller fungerer nå mer som ellers i Skoleporten, og det er enkelt å få tak i ‘Indikatorveiledning’.

Mine grupper, som du har opprettet selv, er ikke lenger tilgjengelige. Mine grupper er tilgjengelige via de vanlige diagrammene i Skoleporten og diagrammer med Mine grupper må eventuelt kopieres inn i dokumentet.

Nedlagte skoler vises ikke lenger i diagrammene for ‘Egne skoler’.

Mal for Tilstandsrapport hovedsiden