Førsteinntak til videregående opplæring 2018-2019 publisert på udir.no

Utdanningsdirektoratet har i dag publisert resultatene av førsteinntaket til videregående opplæring.

Årets tall viser at stadig flere velger yrkesfag, og særlig helse- og oppvekstfag. Mer enn 9 av 10 har fått tilbud om skoleplass.

Om statistikken:

  • Tallene er basert på førsteinntaket, som alle fylkeskommunene har gjennomført innen 15. juli.
  • Det er bare søknader til offentlige skoler som er med i vår statistikk.
  • Forskjeller mellom våre tall og fylkenes egne tall kan skyldes at det er mulig å søke inntak ved flere fylker.

Du finner mer informasjon om publiseringen og tabeller med alle tallene her:
Førsteinntak til videregående opplæring 2018-2019 (ekstern lenke)