Fag- og yrkesopplæring

Ny statistikk for fag- og yrkesopplæring er nå tilgjengelig i Skoleporten. Under Fakta om opplæringa er nye tall for lærlinger og nye lærlinger publisert, under Læringsresultater finnes nå nye tall for fag- og svennebrev, og under Gjennomføring er en ny årgang av gjennomføring av læretiden.

Tall for nye lærlinger finner du her.

Tall for lærlinger finner du her.

Tall for fag- og svennebrev finner du her.

Tall for gjennomføring av læretiden finner du her.