Elever som gjennomfører videregående opplæring

Vi har i dag publisert tall om gjennomføring av videregående opplæring og om ungdom uten og utenfor videregående opplæring.

Du finner statistikk om gjennomføring i løpet av fem år her.
Statistikk om ungdom uten og utenfor videregående opplæring finner du her.

Hovedfunn:

  • 75,3 prosent av elevene fullfører og består med studie- eller yrkeskompetanse i løpet fem år etter de begynner i Vg1 første gang.
  • Det har aldri vært en høyere andel elever som fullfører og består.
  • Flest fullfører og består i Akershus og Sogn og Fjordane, færrest i Finnmark.
  • 14,4 prosent av ungdom i alderen 16-25 år har verken bestått eller befinner seg i videregående opplæring.
  • Aldri har færre ungdommer vært uten eller utenfor videregående opplæring.

    En analyse av tallene er tilgjengelig på udir.no.

Når det gjelder gjennomføring i løpet av fem år, har vi i tillegg til ny årgang republisert tall for kullene 2009-2012. Grunnen til republiseringen er at Statistisk sentralbyrå (SSB) har oppdaget feil i utregningen tilbake i tid. SSB har republisert sine tall og det gjør vi også for å ha like tall på nasjonalt nivå.