Digitalt realfagsbarometer for grunnskoler

Utdanningsdirektoratet har i dag lansert en digital utgave av realfagsbarometeret for grunnskoler.

Realfagsbarometeret er en del av regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag og skal gi nasjonale og lokale myndigheter grunnlag for å vurdere status for realfagene. Realfagsbarometeret kommer i to versjoner, en årlig publikasjon fra Utdanningsdirektoratet og en digital utgave. Første utgave av den årlige publikasjonen kommer i 2017.

Hensikten med den digitale utgaven er å gjøre det lettere for kommuner og skoler å vurdere status for realfagene i egen kommune eller på egen skole. I den digitale utgaven av realfagsbarometeret har vi derfor samlet indikatorer fra nasjonale prøver og karakterstatistikken som kan si noe om status for realfag.

Den digitale utgaven av realfagsbarometeret finner du her.

Realfagsstrategien kan du lese her.