Nasjonale prøver - tall for avgiverskole og fravær/fritatt

Nasjonale prøver har, i tillegg til tall for lesing, engelsk og regning, tall for avgiverskole, andel fritatt og andel annet fravær i et fag.

 

Noen av disse tallene er tilgjengelige i rapport "Nasjonale prøver - fritatt og fravær" under "Resultater". For å se tall for avgiverskoler må du selv lage en rapport på 'Min side - Rapporter’ eller i verktøyet 'Lag din egen rapport'.

 

Fritatt og annet fravær

Tall for andel elever som er fritatt fra å delta på nasjonale prøver og tall for andel elever som ikke har deltatt av andre årsaker, er publisert i rapport "Nasjonale prøver - fritatt og fravær" under "resultater" i venstre meny.

Avgiverskole

Barneskoler kan få tilgang til å se resultatene fra 8. trinn for de elevene som gikk på den aktuelle barneskolen året før. Skoleeiere kan også lage slike rapporter for sine barneskoler.

Indikatorene for en avgiverskole er bare tilgjengelige gjennom egendefinerte rapporter. Disse finner du under innholdsområde Resultater og skoletype Grunnskole under Min side - Mine rapporter.

 

I rapporten som lages, legges automatisk også prosentandel for de ulike mestringsnivåene inn som delskår. Disse får du tilgang til ved å klikke på tallverdien eller selve søylen i rapporten, på samme måte som i andre rapporter med delskår.