Mulige sammenligninger

Det finnes flere mulige sammenligninger i Skoleporten. Her kan de se hvilke.

 

eksempel på sammenligning i diagram
 

Her sammenlignes resultatene fra 2013-14 med de fra 2014-15.

Hovedtyper av sammenligninger i Skoleporten:

  • Sammenligne samme enhet eller aggregeringsnivå (skole, kommune, fylke o.s.v.) over tid. Velg vis "Periode".
  • Sammenligne for eksempel en skole med resultater fra kommunen og fylket skolen ligger i, samt nasjonalt.  Velg "Geografisk" enhet.
  • Sammenligne et fylke med alle de andre fylkene. Eller en kommune med de andre kommunene i fylket eller i egen kommunegruppe. Velg "Fylker" hvis du ser på resultater fra et fylke, eller "Kommuner i fylket"/"Kommuner i min kommunegruppe" hvis du har søkt frem en kommune. Hvis du ser på resultater fra en skole, kan du søke opp en annen skole og sammenligne med.
 

Hvilke sammenligninger som er tilgjengelige, er avhengig av hvilket nivå man er inne på, samt hvorvidt man er innlogget. Det er viktig å være klar over at alle sammenligninger mot aggregerte tall gjøres mot et geografisk utvalg. Når man sammenligner med en kommune, er det skolene med adresse i den aktuelle kommunen som inngår i de aggregerte tallene. Tilsvarende gjelder sammenligninger med et fylke.