Lage egne grupperinger

Som innlogget bruker på skoleeier- og fylkesnivå kan du lage egne grupperinger av skoler, kommuner og fylker. Disse grupperingene kan brukes til å sammenligne resultater fra forskjellige enheter.


Slik gjør du:

 1. Gå til Min side.
   
 2. Velg: Grupperinger.
   
 3. Du får opp de grupperinger du eventuelt har laget fra før.
   
 4. På høyresiden har du en eller flere bokser med "Lag ny gruppe"-knapp, en for hver type gruppe.
   
 5. Velg for eksempel "Lag ny skolegruppe".

  Venstre panel viser skoler/kommuner/fylker. Høyre panel har inputfelt for gruppenavn og et panel som i utgangspunktet er tomt.
   
 6. Velg enheter til gruppa gjennom å markere i venstrepanel og klikke "Legg til"-knappen. Du kan velge flere enheter av gangen gjennom f. eks bruk av Ctrl-knapp.
  I panelet som viser valgbare kommuner, kan listen vises per fylke eller per kommunegruppe. 
   
 7. Du kan lage så mange grupper du vil. Gruppene blir tilgjengelige i enhetsvelgeren på venstre side i Skoleporten.

 

Eksempel på grupperinger i enhetsvelgeren