Hvorfor vises ikke tall?

Det kan være flere årsaker til at tall ikke vises i en rapport man har valgt å se på.

 1. Tall er unntatt offentlighet
  Her er tallene unntatt offentlighet av personvernhensyn. Tallene er basert på svært få elever, og er derfor unntatt offentlighet. En beskrivelse av publiseringsreglene for statistikken finner du under 'Utdypende veiledning' under rapporten.

 2. Nasjonale prøver 2009-2013 er ikke publisert på skolenivå.
  Tallene er heller ikke tilgjengelig for kommuner som bare har én skole. Brukere som er pålogget får tilgang til resultatene for sine skoler.

 3. Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 • Det kan skyldes at skolen du har valgt ikke har det årstrinnet som tallene er publisert på. Feks standpunkt- og eksamenskarakterer samt grunnskolepoeng finnes bare for grunnskoler som har 10. trinn.

 • For grunnskoler finnes ikke økonomi og overgangar på skolenivå.

 • For videregående skole finnes ikke undervisningspersonell, økonomi, gjennomføring og gjennomføring (R94) på skolenivå.

 • For fag- og yrkesopplæring finnes ikke gjennomføring av læretiden og syssesletting på opplæringskontornivå. Lærlingundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og det mangler derfor data for noen opplæringskontor som ikke har gjennomført undersøkelsen.