Hvilke skoler inngår i tallene for et fylke eller en kommune?

Skoleporten har tall for både offentlige og private skoler.

Dersom man leser resultatene for et fylke i den åpne delen av Skoleporten, det vil si den delen av Skoleporten som ikke krever pålogging, viser tallene i de fleste rapportene aggregerte verdier for alle grunnskoler eller alle videregående skoler som har adresse i fylket. Både offentlige og private skoler.

Dersom man leser resultatene for en kommune i den åpne delen, viser tallene i de fleste rapportene aggregerte verdier for alle grunnskoler som har adresse i kommunen, både offentlige og private skoler.

Man kan likevel i de fleste tilfeller filtrere rapporten slik at man ser kun private skoler, eller bare offentlige skoler.