Hva er en rapport?

Informasjonen i Skoleporten er organisert i rapporter. Rapportene presenterer statistikk og data med tilhørende veiledende tekster.

Dataene presenteres som diagram eller tabell.

Tekstene omfatter en kort omtale av vurderingsområdet som rapporten hører inn under og forklaring av data som inngår i rapporten.

Skalaforklaring under datavisningen forklarer hvordan dataene er målt.

Veiledende tekster skal gi hjelp til å forstå og tolke dataene.

De veiledende tekstene skal bidra til at skoler og skoleeiere skal kunne:

  • kartlegge, analysere og vurdere egen virksomhet
  • realisere målsettingen om lærende organisasjoner
  • styrke sammenhengen mellom lokal vurdering og målrettede tiltak for utvikling