Hva er en kommunegruppe?

SSB har på bakgrunn av folkemengde og økonomiske rammebetingelser kategorisert kommunene i 16 grupper. Grupperingen er ment som et hjelpemiddel til å foreta fornuftige sammenligninger av kommuner.

For nærmere forklaring av kommunegrupper se:
www.ssb.no/kostra - om kommunegrupper