Forskjell på åpen og pålogget del

Skoleporten består av en lukket og en åpen del. I den åpne delen av Skoleporten har elever, foreldre og allmennheten tilgang til å se statistikk om grunnopplæringen i Norge. Den lukkede delen er for skoler, skoleeiere og statsforvaltere (fylkesmenn) som har fått brukernavn og passord.

Data vil være skjult når dette er nødvendig for å ivareta anonymitet. For eksempel vil det for enkelte skoler ikke være mulig å se (alle) resultater fra Elevundersøkelsen fordi det er for få elever på trinnet.

På den lukkede delen av Skoleporten har skoler og skoleeiere tilgang til:

  • alle egne data
  • resultater på nasjonale prøver på alle nivåer, inkludert skolenivå for skoler man har et ansvar for
  • antall elever på de ulike karakternivåene (både eksamenskarakter og standpunktskarakterer) for skoler man har et ansvar for
 

I noen tilfeller vil resultater fra Elevundersøkelsen være skjult også på lukket del for å ivareta elevenes anonymitet.

I tillegg har innloggede brukere tilgang til ulike verktøy på 'Verktøy' siden.