Feil i Skoleporten

Dersom du oppdager feil i de opplysningene som ligger i Skoleporten, er det viktig at dette blir meldt. Les mer om hvor feil meldes her.

Hvor feilen skal meldes, avhenger både av hvem du er og hvilken feil det er snakk om:

  • Dersom du lurer på om opplysninger knyttet til en skole du ikke selv er ansatt ved er riktig, bør dette meldes til skolen. Skolens e-postadresse skal være tilgjengelig på sider med data for skolen.
  • Skoler og skoleeiere bør ved mistanke om feil kontrollere om den samme feilen finnes i de data som er innrapportert til GSI, VIGO, Elevundersøkelsen, PAS eller andre innrapporteringssystemer som Skoleporten baserer seg på. Dersom data avviker fra det som er innrapportert, bør det sendes en feilmelding per e-post til Utdanningsdirektoratet.
  • De som har brukernavn og passord bør melde feil i skolenavn, adresseinformasjon og lignende direkte til Nasjonalt skoleregister (nsr.udir.no). Lenke for slike feilmeldinger finnes sammen med skolens, kommunenes eller fylkeskommunens adresse i venstre marg. Denne lenken kommer bare opp på dine egne enheter når du er logget inn.