Eksportere data til regneark

I Skoleporten kan du eksportere data til regneark.

 1. Naviger deg fram til en rapport som viser data for en enhet.
   Lenke til regneark.
 2. Lenken ”Regnearkformat” vises i høyre kolonne, under informasjon om enheten.
   
 3. Klikk på lenken ”Regnearkformat”
   
 4. Velg om du vil eksportere det du ser på skjermen ved å velge radioknappen for "Enkel nedlasting” eller om du vil eksportere alle datene for din enhet på valgte rapport, ved å velge radioknappen ”Utvidet nedlasting”.
   
 5. Velg type filformat via radioknappvalgene ” ”Excel” og ”Semikolonseparert”.
   
 6. Velg om du vil ha med de utvalgte data fordelt helt ned på delskår i eksporten ved å markere sjekkboks for dette.
   
 7. Start eksporten ved å velge knappen ”Last ned”.
   
 8. En dialogboks fra operativsystem vises på skjermen med mulighet for å åpne direkte, lagre eller avbryte nedlastingen.