Brukernavn og passord til Skoleporten

Skoleporten består av en åpen del og en del som krever pålogging. Her kan du lese mer om hvem som kan få logge seg inn på Skoleporten og hvor man må henvende seg for å få brukernavn og passord.

Den lukkede delen i skoleporten er først og fremst tilrettelagt for skoler, kommuner og fylkeskommuner, men også ansatte hos statsforvalteren (fylkesmannen) kan få adgang.

Hvor du skal henvende deg for å få brukernavn, avhenger av hvem du er:

Ansatt på skole, opplæringskontor eller barnehage

Ta kontakt med sin leder/ styrer eller den som leder/ styrer har delegert administrasjonsrettigheter til

Skoleleder i offentlig skole

Ta kontakt med skoleeier (kommune/fylkeskommune)

Styrer i barnehage

Ta kontakt med barnehagemyndighet i kommunen

Leder på opplæringskontor

Ta kontakt med fylkeskommunen i det fylket hvor opplæringskontoret ligger

Skoleleder i privat skole

Ta kontakt med statsforvalteren i det fylket skolen ligger

Offentlig skoleeier

Ta kontakt med statsforvalteren i ditt fylke

Barnehagemyndighet i kommune

Ta kontakt med statsforvalteren i ditt fylke

Statsforvalter

Ta kontakt med Utdanningsdirektoratet

 

 

Les mer om Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS).