Velkommen til Skoleporten

    Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnskoleopplæringen.

    Lag dine egne rapporter

    Her kan du hente ut de dataene du ønsker for å lage dine egne rapporter